Õppeaasta kestab 1. septembrist 2017 kuni 30. juunini 2018.
Treeningtasu õppeaastal 2017/2018 on 30 eurot kuus.

Osalustasu saab tasuda kahes osas: 

1. poolaasta: 15. oktoobriks  2017    150 eurot
2. poolaasta: 15. veebruariks 2018   150 eurot

Soovi korral saab õppemaksu tasuda igakuiselt jooksva kuu 15. kuupäevaks.

Palume õppemaks kanda MTÜ Korvpalliklubi Pärnu arveldusarvele EE471010220013384017.

Korvpalliklubi Pärnu treeningute osalustasud ei kuulu tulumaksusoodustuse alla.

Soodustused:
Kui ühest perest osaleb korvpalliklubi Pärnu treeningutel mitu last, siis
- pere teine laps           osalustasu 50%
- pere kolmas laps       tasuta
 

Küsimused osalustasude kohta telefonil +372 5077121.