Õppeaasta kestab 1. septembrist 2018 kuni 30. juunini 2019.
Treeningtasu õppeaastal 2018/2019 on 40 eurot kuus.

Osalustasu saab tasuda kahes osas: 

1. poolaasta: 15. oktoobriks  2018    200 eurot
2. poolaasta: 15. veebruariks 2019   200 eurot

Soovi korral saab õppemaksu tasuda igakuiselt jooksva kuu 15. kuupäevaks.

Palume õppemaks kanda MTÜ Korvpalliklubi Pärnu arveldusarvele EE471010220013384017.

Korvpalliklubi Pärnu treeningute osalustasud ei kuulu tulumaksusoodustuse alla.

Soodustused:
Kui ühest perest osaleb korvpalliklubi Pärnu treeningutel mitu last, siis
- pere teine laps           osalustasu 50%
- pere kolmas laps       tasuta
 

Küsimused osalustasude kohta telefonil +372 5077121.